นโยบายการใช้งาน

ปัจจุบันเอกสารภาษาสันสกฤต ทั้งอักษรเทวนาครีและโรมาไนซ์ มีอยู่อย่างมากมายในอินเตอร์เน็ต ไทย-สันสคริปท์จะช่วย.

สร้างคุณค่า

สร้างคุณค่าให้กับเอกสารเหล่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจที่ไม่ถนัดการอ่านอักษรเทวนาครีและโรมัน

ปริวรรตอย่างรวดเร็ว

จากเดิมที่ใช้เวลาเป็นวันในการปริวรรต ต่อไปนี้ ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว ในไม่กี่วินาที

สนับสนุนการศึกษา

เป็นเครืองมือหนึ่งในช่วยการศึกษาค้นคว้าภาษาสันสกฤตในส่วนของการปริวรรต

ไม่สงวนลิขสิทธิ์

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผลการปริวรรตถือเป็นผลงานของทุกคน ไม่ต้องอ้างอิงหรือนำไปใช้เพื่อการค้าได้

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

รหัสโปรแกรม อนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ(CC-BY-NC-SA)

พัฒนาด้วยใจ

การสร้างสรรค์โปรแกรมนี้ ผู้พัฒนา พัฒนาขึ้นด้วยความเต็มใจ และตั้งใจทำให้สมบูรณ์ที่สุด

ลักษณะงาน

เป็นโปรแกรมช่วยในการปริวรรตอักษร จาก โรมัน-สันสกฤต มาเป็น ไทย-สันสกฤต ตามรูปแบบการปริวรรต International Alphabet of Sanskrit Transliteration (IAST) โดยมีการปริวรรต 2 รูปแบบ

1. ปริวรรตอักษรไทยแบบคงรูป(แบบแผน)

คือการ ปริวรรตอักษรแบบตรงตามรูปศัพท์เดิมโดยใช้เครื่องหมายอื่นๆ ร่วมกำกับด้วยเพื่อให้ถอดกลับเป็นอักษรโรมันหรืออักษรเทวนาครีได้ถูกต้อง คือการ ปริวรรตอักษรแบบตรงตามรูปศัพท์เดิมโดยใช้เครื่องหมายอื่นๆร่วมกำกับด้วย เพื่อให้ถอดกลับเป็นอักษรโรมันหรืออักษรเทวนาครีได้ถูกต้อง

2.ปริวรรตอักษรแบบปรับรูป(ทั่วไป)

โดยปรับให้เข้ากับอักขรวิธีไทย เพื่อให้รูปคำกลมกลืนกับภาษาไทย เพื่อความสะดวกในการอ่านสำหรับบุคคลทั่วไป แม้รูปแบบนี้จะใกล้เคียงกับการถอดเสียง (transcription) แต่การปริวรรตรูปแบบนี้ไม่ใช่การถอดเสียง ผู้ศึกษาควรศึกษาการออกเสียงเพิ่มเติม เพราะพยัญชนะจากการปริวรรตบางตัวออกเสียงไม่ตรงมาตรา

ขอบเขตงาน

โปรแกรมนี้จะทำการพัฒนาเพียงการปริวรรตภาษาสันสกฤตแบบอักษรโรมันมาตรฐาน (IAST) เท่านั้น เนืองจากมีชุดไลบรารี่ ฟังก์ชันบางส่วนอยู่บนพื้นฐานงาน SANSCRIPT ที่ http://learnsanskrit.org ซึ่งชุดไลบรารี่นี้จะทำปริวรรตภาษาสันสกฤตแบบอักษรอินเดียชนิดต่างและอักษรโรมันมาตรฐานต่างๆ และอาจมีข้อผิดพลาดในการปริวรรตแบบอักษรอินเดียชนิดต่างและอักษรโรมันมาตรฐาน ควรตรวจทานก่อนใช้งาน
ทำการปริวรรตอักษรภาษาสันสกฤตจาก แบบอักษรโรมันมาตรฐาน IAST เป็น อักษรไทยในรูปแบบทั่วไป(แบบปรับรูป) และอักษรไทยในรูปแบบแบบแผน(แบบคงรูป)
ทำการปริวรรตอักษรภาษาสันสกฤตจาก อักษรไทยในรูปแบบแบบแผน(แบบคงรูป) เป็น แบบอักษรโรมันมาตรฐาน IAST แต่ไม่จะไม่ทำการปริวรรตอักษรภาษาสันสกฤตจาก อักษรไทยในรูปแบบทั่วไป(แบบปรับรูป) เป็น แบบอักษรโรมันมาตรฐาน IAST

แหล่งเอกสาร

ข้อมูลสื่อภาษาสันสกฤตที่อยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเอกสารภาษาสันสกฤตออนไลน์
ทำให้เอื้อต่อการศึกษาของนักศึกษาและผู้สนใจ ให้สะดวกยิ่งขึ้น

learnsanskrit.org

learnsanskrit.org aims to explore how the unique qualities of the Internet can facilitate the task of learning and teaching Sanskrit.

dsbcproject.org

University of the West is engaged in a groundbreaking project to gather, digitize and distribute the original Sanskrit scriptures of the Buddhist faith

gretil.sub.uni-goettingen.de

University of Göttingen :Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia

sanskrit-lexicon.uni-koeln.de

Cologne University : provides access to many of the Sanskrit lexicons prepared by the Institute of Indology and Tamil Studies.

suttacentral.net

SuttaCentral offers a gateway to this material by enabling users to quickly identify the Chinese, Tibetan, and/or Sanskrit parallels of any given Pali discourses

sanskritdocuments.org

compilation of Sanskrit Documents displayed in Devanagari, other Indian language scripts, and transliteration format.

cudl.lib.cam.ac.uk

The history of South Asian studies at the University of Cambridge goes hand in hand with the history of its collections of South Asian manuscripts

muktabodha.org

Muktabodha's current projects are: Muktabodha Digital Library And Publications: Translations and commentaries on original texts.

sanskritworld.in

The purpose of this site is to make the scriptures available in Devanagari Unicode format which is easy to search

ignca.nic.in

Gaudiya Grantha Mandira - Sanskrit text repository.

sanskrit.safire.com/

This site contains a wide variety of Sanskrit texts and stotras in the pdf format.

archive.org

Internet Archive is a non-profit library of millions of free books, movies, software, music, and more.

This is, the work of King Mongkut's University of Technology Thonburi by Thanakrit Promsiri.

An open source software program codes is allowed according to Creative Commons License Attribution 4.0 – Non Commercial - Share Alike. Base on learnsanskrit.org/tools/sanscript & virtualvinodh.com/aksharamukha